Dotrzeć do siebie
Gabinety psychoterapii: Justyna Koziak, Maria Szczygielska
psychoterapeuta przemyśl

Zgłoszenie do terapii

Przyjęcie poprzedza rejestracja telefoniczna.

Poufność:
Zgodnie z etyką zawodu psychoterapeuty, wizyty terapeutyczne odbywają się w warunkach zapewniających poufność. Pacjent jest umawiany na konkretną godzinę, tak by bez zwłoki, oczekiwania i styczności z innymi pacjentami mógł wejść do gabinetu. Wszelkie zapisy potrzebne do .superwizji są kodowane w sposób wykluczający powiązanie ich z danymi osobowymi i pozbawiane cech umożliwiających identyfikację.