Dotrzeć do siebie
Gabinety psychoterapii: Justyna Koziak, Maria Szczygielska
psychoterapeuta przemyśl

Terapia indywidualna

Psychoterapia to oparta na wzajemnym szacunku rozmowa klienta z terapeutą, umożliwiająca mu uzyskanie wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych, zmianę postaw, poradzenie sobie z konfliktami wewnętrznymi. Osoba zgłaszająca się do terapii znajduje się zwykle w jakimś trudnym punkcie swojego życia. Terapeuta stwarza korzystne warunki do rozpoznania dróg, które doprowadziły ją do tego punktu i dotarcia do nowych możliwości życia w zgodzie z sobą i innymi. Wskazaniem do podjęcia psychoterapii indywidualnej są długotrwale doświadczane trudności emocjonalne, poczucie braku sensu oraz satysfakcji z dotychczasowego życia. Psychoterapia jest też szczególnie pomocna w sytuacji powtarzających się problemów w relacjach z innymi, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich związków. Pomoc psychoterapeutyczna jest podstawą w leczeniu zaburzeń osobowości, nerwic, zaburzeń jedzenia, lęków, a także wtedy kiedy pojawiają się niepokojące objawy tj.: bóle, duszności – nie wynikające z choroby somatycznej. Psychoterapia to element kompleksowego leczenia depresji. Jest też pomocna, kiedy rodzi się potrzeba głębszego zrozumienia siebie, swoich przeżyć i doświadczeń życiowych, kiedy konflikty na poziomie psychicznym, nieuświadomione i nierozwiązane, utrudniają możliwość rozwoju duchowego.