Dotrzeć do siebie
Gabinety psychoterapii: Justyna Koziak, Maria Szczygielska
psychoterapeuta przemyśl

Terapeuci

Justyna Koziak – psycholog, psychoterapeuta.

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się systemową terapią rodzin, par oraz indywidualną terapią dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji pod kierunkiem superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończone szkolenia:Maria Szczygielska – psycholog, psychoterapeuta.


Studia:
Uniwersytet Warszawski, psychologia kliniczna, neuropsychologia

Zatrudnienie:
Etatowy pracownik Sekcji Terapii Rodzin w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przemyślu

Ukończone szkolenia:
Stosowane podejścia terapeutyczne:
W pracy terapeutycznej stosowane są następujące szkoły terapii: terapia rodzin w ujęciu systemowym, podejście psychodynamiczne i psychoterapia Gestalt.

Poufność:
Zgodnie z etyką zawodu psychoterapeuty, wizyty terapeutyczne odbywają się w warunkach zapewniających poufność. Pacjent jest umawiany na konkretną godzinę, tak by bez zwłoki, oczekiwania i styczności z innymi pacjentami mógł wejść do gabinetu. Wszelkie zapisy potrzebne do .superwizji są kodowane w sposób wykluczający powiązanie ich z danymi osobowymi i pozbawiane cech umożliwiających identyfikację.