Dotrzeć do siebie
Gabinety psychoterapii: Justyna Koziak, Maria Szczygielska
psychoterapeuta przemyśl

Terapia rodzin

Rodziny zgłaszające się do terapii czynią to w związku z tym, że któryś z członków rodziny przejawia niepokojące zachowania. Zwykle dotyczy to dziecka, które np. nie chce się uczyć, nie słucha rodziców, jest agresywne, gwałtownie się odchudza lub tyje, panicznie boi się czegoś, nie ma adekwatnych do wieku kontaktów z rówieśnikami, ma myśli samobójcze lub miało próby samobójcze, dokonuje uszkodzeń ciała, nadużywa substancji psychoaktywnych, jąka się lub ma tiki, wykazuje przymus powtarzania czynności, itp. Zastosowane przez rodziców próby poradzenia sobie z sytuacją zawiodły. Niepokojące zachowanie utrzymuje się. Narasta napięcie, eskalują konflikty. Podczas terapii rodzinnej następuje rozpoznanie źródeł trudności i uruchamianie możliwości rodziny w kierunku rozwiązania.